Uitvoering

De uitvoering (bouw) van het ontwerp vraagt om een continue toetsing van de gemaakte afspraken van alle betrokkenen. BOXXIS draagt verantwoordelijkheid voor de directievoering en is in deze rol controlerend en, waar nodig, sturend op de beoogde kwaliteit. Middels dit handelen ontstaat de kwalitatieve en hoogwaardige architectuur waar BOXXIS voor staat. 

 


 

Van Delen Telecom, Barneveld