BIM

De kwaliteit van het idee, het proces en de uitvoering zijn het resultaat van een integrale manier van samenwerken. Met deze manier van werken staat ieders expertise optimaal ten dienste aan het project. Deze werkwijze komt het beste tot zijn recht wanneer een project middels een BIM model wordt uitgewerkt. BIM staat voor Bouw Informatie Modellering. Het is een digitale weergave van het te bouwen project, waarin alle betrokken partijen hun specifieke kennis en informatie delen met de overige belanghebbenden. Deze bron van informatie vormt voor allen de betrouwbare basis om de juiste beslissingen te nemen gedurende het bouwproces. BOXXIS streeft naar een dergelijke projectuitwerking met alle betrokken partners.