Nxxt

Ontwerpen


De hiernaast getoonde ontwerpen zijn momenteel in ontwikkeling. Een enkele zal altijd als ontwerp blijven bestaan of worden getoond. Vanwege privacyredenen kunnen niet alle gerealiseerde ontwerpen als eindproduct worden getoond. Boxxis respecteert de wens van elke individuele opdrachtgever hierbij. Het gaat bij Boxxis niet om de publicatie maar om het te voeren proces, de ervaring en het gevoel bij het eindresultaat van de opdrachtgever.